Hvem vi er:

Vi er 2 øre nese hals leger med lang erfaring.

Dr. Titterud er klinikksjef, og har drevet klinikken siden 2012. Han ble uteksaminert som spesialist i øre-nese-hals i 2009.

Dr. Traaen er i ferd med å fullføre en doktorgrad, nå i våres. Hun har hatt et vikariat på klinikken, og slutter 1 juli.

Dr. Sudeep Mukerji PhD, begynner 1 september. Han har lang erfaring fra Stavanger Sykehus som overlege, og med doktorgrad.

Vi har 3 audiografer : Line Steen, Hege Slåttavik og Ariel Bjerke.

Det er også ansatt 4 sekretærer : Sabrina, Rita, Christine og Helene

Filling Prescription
Vaccine
kontor KE.png
instrumenter-400x270.png