Hvem vi er:

Vi er 2 øre nese hals leger med lang erfaring.

Dr. Titterud har erfaring fra Ullevål UUS, Drammen Sykehus og Rikshospitalet.

Han har drevet klinikken siden 2012.

Uteksaminert som spesialist i øre-nese-hals i 2009.

Dr. Sudeep Mukerji, PhD, har lang erfaring fra Stavanger Sykehus som overlege. Doktorgrad. Erfaring som avtale-spesialist.


3 audiografer : Line Steen, Hege Slåttavik og Ariel Bjerke.

Det er også ansatt 3 sekretærer : Rita, Christine og Helene

Filling Prescription
Vaccine
kontor KE.png
instrumenter-400x270.png